Deðmez

Yalin

Söz aþka gelmiþken iki yabancýyýz hala
Duygular uçuþurken gizleniyoruz yanýnda
Ayrýlalým unutalým
Hep üzüldük biraz durulalým
Genceceik kalbimiz yýllandý sonunda

Deðmez deðmez zorlamaya
Deðmez deðmez dayanmaya
Deðmez deðmez aðlamaya
Deðmez deðmez gözyaþýna deðmez

Yazýk deðil mi eridik tükendik
Kandýrdýk kendimizi aylarca


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Yalin

Ver todas as músicas de Yalin