Bir Bakmýþsýn

Yalin

Eski fotoðraflar
Mutlu gülen iki yüz
Merdivende sarýlmýþýz
Hiç býrakmayacak gibi
Adým adým eksildik
Nedenini ben anlamadým
Sormaya korkar oldum

Yýllandýk diye mi yýprandýk
Yaþlandýk diye mi paslandýk

Güvenme bu kadar aþkýma
Hiç öyle saðlamda deðilsin
Titrerim kendi üstüme
Benden deðerli deðilsin

Bi bakmýþsýn ben yokmuþum
Üzülmeye doymuþum
Ýsyanýmý yola koyup
Hayatýndan kaybolmuþum


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Yalin

Ver todas as músicas de Yalin