TZUR MANOTI

Ofra Haza

Tzur manoti vechedmat chalki
tzur manoti
tzur manoti vechedmat chalki

Tzur manoti vechedmat chalki, chalki
tzur manoti vechedmat chalki
(2)

Hag'veret shavti chazki, chazki
hag'veret shavti chazki
(x2)

Tzur manoti vechedmat chalki, chalki
tzur manoti vechedmat chalki

Se'i yonah ushma'ini
bakinor nagni
(x2)
Ufitz'chi zimri roni
beshir hitboneni
(x2)
Umehari ve'al tafni
lederech shotani
(x2)

K'chi tzidah venas'ah
venit'aden venishb'ah
venishteh me'aynot da'ah
venashirah alei nevel
vezemer titni
venashirah alei nevel
vezemer titni

Se'i yonah ushma'ini
bakinor nagni
(x2)

Sapri tamah t'mimah
sapri nagil bateimah
sapri nagil bateimah

Bat m'lachim hachachamah
an mekomech sapri li
an mekomech sapri li
antah, antah
antah yonah se'adiah
li bepeletrin aleiha
li bepeletrin aleiha

Sapri, sapri, sapri tamah t'mimah...

Va'ani toch lev einah
biy'fi utah me'ili
biy'fi utah me'ili

Sapri, sapri, sapri tamah t'mimah...

Hareshut ba'emet natunah
lach sh'lemot hachatunah
lach sh'lemot hachatunah

Al yesitech tzar memunah
bat va'el yasig g'vuli
bat va'el yasig g'vuli


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Ofra Haza

Ver todas as músicas de Ofra Haza