Sekai no Owari

Enviou a letra Tears para Sekai no Owari

Mayu Maeshima

Enviou a letra ANSWER para Mayu Maeshima

Sekai no Owari

Enviou a letra Dropout para Sekai no Owari

Myth & Roid

Enviou a letra Forever Lost para Myth & Roid

Boy Sompob

Enviou a letra The Luckiest Boy para Boy Sompob

Myth & Roid

Enviou a letra Tit For Tat para Myth & Roid

Mayu Maeshima

Enviou a letra Numb para Mayu Maeshima

Myth & Roid

Enviou a letra PANTA RHEI para Myth & Roid