Awaken Adoration

Enviou a letra Jesús para Awaken Adoration

Alex Campos

Enviou a letra Un Mundo de Color para Alex Campos

Enviou uma correção para a letra No Es Un Misterio de Alex Campos