Bakumatsu Koukousei

Charlotte

Intro: un~ Bakumatsu Koukousei

See ya! (x8)
Dynasty!

Dynasuri PUURAI DEBUT
negasa MEGA gosu koraeii
Puuchina ite
Dynasuri PUURAI DEBUT
Jou magei Jou Nagei
Jou Magei Dyna Princess
Dynasuri PUURAI DEBUT
Kimotsuri noku waami demo nani leru
Dynasuri PUURAI DEBUT
Neiba Neiba arou izushi kuni

Yuugo niiga SORRY!
(yuugo niiga sorry!)
Yuugo Niiga Yuugo Niiga
(huh oh hunnn)
Jigo youne SORRY!
(jigo youne SORRY!)
Jigo youne Jigo youne
(huh oh hunnn oh~)

SICKO!

onaku nano joushi gan
ikuteni iijunei naei deru
Katan nanukei
Shikan nanukei
Natsu wo doro doro
sei sei da!

Im mad! odoroni
mete nai youni
bokuwa tomoto gai rouni
sunoku ticha ete
PRINCE su jikino
ete nadema ite
arina natsumi maga demo ni
You sudewa ii

Bakumatsu Koukousei

hai!

See ya!

Yuugo niiga SORRY!
(yuugo niiga sorry!)
Yuugo Niiga Yuugo Niiga
(huh oh hunnn)
Jigo youne SORRY!
(jigo youne SORRY!)
Jigo youne Jigo youne
(huh oh hunnn oh~)

onaku nano joushi gan
ikuteni iijunei naei deru
Katan nanukei
Shikan nanukei
Natsu wo doro doro
sei sei da!

Im mad! odoroni
mete nai youni
bokuwa tomoto gai rouni
sunoku ticha ete
PRINCE su jikino
ete nadema ite
arina natsumi maga demo ni
You sudewa ii

~tou yume deshita~


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Charlotte

Ver todas as músicas de Charlotte