Ein gång

Vamp

Hav tack, min broder, jag åt din mat
och glømde min mages ve -
Jag sitter og tänker, dåsig och lat,
på det som en gång skall ske…

En gång tar det slut på all tid och all skam
och alt detta här som är mitt -
Då kommer en gammal och klok madam
och lindar min kropp i vitt -

En gång blir det så att jag finns ej mer;
man ska säja om mej: han är død.
Man ska fira mej, langsamt, två famnar ner
i jorden att glømma min nød -

En gång - når jag skrattat min siste skratt
och svurit minn siste ed,
ska jag, långt bortom hunger och dag och natt,
drukna i tidløs fred -


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Vamp

Ver todas as músicas de Vamp