[REW]

UnsraW

Original Tradução Original e tradução

Tradução automática via Google Translate

[REW]

Ganjigarameno Kiraino naka
Sanjini michita zaishouwo toe
Nanji sabakino jujini kaketa
Yuganda aini yumewo mita

Gangigarameno kairakuno naka
Kyozouno umide awaremi motome
Nanji sabakino jujini kaketa
Itamini michita Utawo ima

Kusatta sakanano mewoshita bokuwa
Gesuini oboreta nezumino youni
Kusatta sakanano mewoshita kimiwa
Gesuini oboreta nezumito odoru

Crying...& Suicide... & REBORN...
Crime...& Addiction...

Egureta kizuguchi Sakenda bokuwa
Gesuide oboreta nezumini natte
Egureta kizuguchi Waratta kimiwa
Gesuide oboreta nezumiwo koroshita

[ ] IN THE DISTRUCTION.
Suck me again & Say it again
[ ] WITH THE DISTRACTION.
Stab me & Hallucination

Aishita Kono kisetsuno naka
Omoeba Anotokimo soudatta.
Kareyuku Hoshini furu yoruniwa
Kasaneta Ryoutesae tokete... kieta

[REW] (Tradução)

Ganjigarameno Kiraino naka
Sanjini michita toe zaishouwo
Nanji sabakino jujini kaketa
Yuganda aini yumewo mita

Gangigarameno kairakuno naka
Kyozouno umide awaremi motome
Nanji sabakino jujini kaketa
Itamini michita Utawo ima

Kusatta sakanano mewoshita bokuwa
Gesuini oboreta nezumino youni
Kusatta sakanano mewoshita kimiwa
Gesuini oboreta nezumito Odoru

Chorando ... e suicídio ... & REBORN ...
Crime ... & Addiction ...

Egureta kizuguchi Sakenda bokuwa
Gesuide oboreta nezumini Natte
Egureta kizuguchi Waratta kimiwa
Gesuide oboreta nezumiwo koroshita

[] NA distruction.
Me chupar novamente e Diga novamente
[] Com a distração.
Stab me & Alucinação

Aishita Kono naka kisetsuno
Omoeba Anotokimo soudatta.
Kareyuku furu Hoshini yoruniwa
Kasaneta Ryoutesae tokete ... Kieta


Dicionário de pronúncia

Ver mais palavras

Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de UnsraW

Ver todas as músicas de UnsraW