Famureuta

Rimi Natsukawa

Mai nu hama uriti ashibu waran-cha ga
waraigui nu chuurasa yusu ni masati
bishi uchuru nami utu ya
wan na cheru uyanu
famureuta nu gutu ni uta nu gutu ni

[SHURAYOI SHURAYO] nieguta kutu
[SHURAYOI SHURAYO] kanashouri

Kunji sumira wan asachi sumira wan
hitu nu mama duuya yuru umi ya shiruji

[SHURAYOI SHURAYO] nieguta kutu
[SHURAYOI SHURAYO] kanashouri

Umari shima kana sa shima nu shi nasakin
shin ni umi sumiti washitinayumi
umi sumiri umi sumiri


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Rimi Natsukawa

Ver todas as músicas de Rimi Natsukawa