Tsukutsukuboushi

RADWIMPS

Original Tradução Original e tradução

Tradução automática via Google Translate

Tsukutsukuboushi

Kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta hai!

Dotchirakatta dotchi-ra katta
Dotchi-ra katchatta hai!

Chinchikurin no pon po korin no
Apparapa no otchokochoi

Kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta

Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi

Kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta

Tochuuta tochuuta
Totchika utchatcha

Chinchikurin no pon po korin no
Apparapa no otchokochoi

Kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta

Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
Tsukutsuku hōshi
(chouchi yuoo) (ooooo)
Kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta haī

Tsukutsukuboushi

Kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta hai!

Dotchirakatta dotchi-ra katta
Dotchi-ra katchatta hai!

Chinchikurin não po pon korin não
Apparapa não otchokochoi

Kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta

Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi

kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta

tochuuta tochuuta
Totchika utchatcha

Chinchikurin não po pon korin não
Apparapa não otchokochoi

Kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta

Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
Tsukutsuku Hoshi
(Yuoo Chouchi) (ooooo)
kongaragatta kongaragatta
Kongaragatchatta Hai


Posts relacionados

Ver mais no Blog