uðraþ didin farklý þeyler yapmak için
üç kiþi ya da beþ kiþi anlar
ve zaman, ve zaman farklý yüzlerle
bazen yanýnda bazen arkanda

yalan diye bir þey yok
gördük ama konuþmadýk

ve hayat her þey yolundayken dur dedi artýk
ve hayat herkes evindeyken dur dedi artýk
ve hayat -ki canýna tak etmiþti- sus dedi artýk
ve hayat

kýrýk düþler, ayný yalnýzlýk
öyle azaldýk ve yýprandýk ki
kafamýz karýþýk, deðiþmek zor
dünya yýkýlsa anlamazlar


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Mor Ve Ötesi

Ver todas as músicas de Mor Ve Ötesi