Enviou uma tradução para Hoshizukiyo de Wagakki Band

Wagakki Band

Ouviu a música Setsuna Trip de Wagakki Band

Wagakki Band

Ouviu a música Shinkai Shoujo de Wagakki Band

Wagakki Band

Ouviu a música Tengaku de Wagakki Band

Wagakki Band

Ouviu a música Kagerou Days de Wagakki Band

Wagakki Band

Ouviu a música Tsuki Kage Mai Ka de Wagakki Band

Wagakki Band

Ouviu a música Hangeki no Yaiba de Wagakki Band