Favoritou BTS

Favoritou G.NA

Favoritou TAEYEON

Favoritou TAEYEON

Enviou uma legenda para Recuérdame de Carlos Rivera

Favoritou TAEYEON

Favoritou BolBBalgan4

Enviou uma legenda para SAVAGE de A.C.E