Favoritou o álbum K-12 de Melanie Martinez

Favoritou o álbum Pure Heroine de Lorde

Favoritou o álbum The Love Club de Lorde

Favoritou o álbum Melodrama de Lorde

Favoritou o álbum Scout (EP) de Calpurnia

Favoritou o álbum dont smile at me de Billie Eilish

Favoritou Billie Eilish