Maximum The Hormone

Maximum The Hormone

Houmure ada noroshi age
Onore tada ikusen tadore
Nou jiru dashite shukumei to odore ya
Ooguchiake abura kuwae
Zouki arete mukumi hare
Toushitsu fuyashite shukuben to odore ya

Houmure ada noroshi age
Onore tada ikusen tadore
Nou jiru dashite shukumei to odore ya
Ooguchiake abura kuwae
Zouki arete mukumi hare
Toushitsu fuyashite shukuben to odore ya

Rokku ya hou agurii yo purei
Example mimi kajire
Toppakou ake vap shain (hungry high tension)
Ban kuruwasu kuro tai gyokusai
Rokkinpo fubokki nihon
Buiiki kaesu everybody
Hankaku hiraku "za" no ryou waki

Kuccha ne tsuneni kuccha ne
Abura mashimashikarame de kuccha ne
Itsumo kuccha ne tsuneni kuccha ne
Ninniku yasai mashimashi crap your hands!!
Kuccha ne tsuneni kuccha ne
Men wa katame de kotteri kuccha ne
Saredo kuccha ne tsuneni kuccha ne
Chi waki niku odoru korezo mth

Rokku ya hou agurii yo purei
Example mimikajire
Toppakou ake vap shain (hungry high tension)
Ban kuruwasu kuro tai gyokusai
Rokkinpo fubokki nihon
Buiiki kaesu everybody
Hankaku hiraku "zá"no ryoawki

Hahahaha
Harami attsui attsui! Harami yah! Harami attsui! Amiya!
Harami attsui attsui! Harami yah! Harami attsui! Amiya!
Harami tare karame nama rebaa mamama masutaa amiyaki no man
Harami tare karame nama rebaa mamaster amiyaki no man

Agare! Maware! Yare! Agare! Maware (go!) hidari mawari wamekou!
Agare! Odore! Yare! Agare! Odore (go!) abare yagare amekou!

Houmure ada noroshi age
Onore tada ikusen tadore
Nou jiru dashite shukumei to odore ya
Ooguchiake abura kuwae
Zouki arete mukumi hare
Toushitsu fuyashite shukuben to odore ya

Houmure ada noroshi age
Onore tada ikusen tadore
Nou jiru dashite shukumei to odore ya
Ooguchiake abura kuwae
Zouki arete mukumi hare
Toushitsu fuyashite shukuben to odore ya

Rokku ya hou agurii yo purei
Example mimikajire
Toppakou ake vap shain (hungry high tension)
Ban kuruwasu kuro tai gyokusai
Rokkinpo fubokki nihon
Buiiki kaesu eburibadi
Hankaku hiraku "za" no ryou waki

Hahahaha
Harami attsui attsui! Harami yah! Harami attsui! Amiya!
Harami attsui attsui! Harami yah! Harami attsui! Amiya!
Harami tare karame nama rebaa mamama master amiyaki no man
Harami tare karame nama rebaa mamama masutaa amiyaki no man

Agare! Maware! Yare! Agare! Maware (go!) hidari mawari wamekou!
Agare! Odore! Yare! Agare! Odore (go!) abare yagare amekou!

Agare! Maware! Yare! Agare! Maware (go!) hidari mawari wamekou!
Agare! Odore! Yare! Agare! Odore (go!) abare yagare amekou!

Breking lily cutter kinife enpi bb wai ore wearethe ore (sheena bus stop)
Sanppin ponce whisky jimmy bob rei ma sukippu wo hyaku ho usukimi shiina basutei

Enviada por len.. Revisão por Matheus.
Viu algum erro? Envie uma revisão.

Posts relacionados

Ver mais no Blog