SHIR HASHIRIM BESHA'ASHU'IM

Ofra Haza

Im yishakeni min'shikot
pihu, mah yagid li?
al ken mikol ha'alamot
shar shirim hu li.

Im chavatzelet hasharon
la'amakim koret li
im yismachuni ba'ashishot
el shadai, shmor li.

Shir hashirim besha'ashu'im
shineicha eder ktzuvot
bli chor ustimah ban.

Shir hashirim besha'ashu'im
shir hashirim b'gil urenana
shir hashirim besha'ashu'im
tamtanainainai!

Eineicha osher ledorot
barak tzochek le'or ben
al mishkavi sham baleilot
ka'avti mibeten

Umi elai, elai yavo
im lo atah harchek sham
elai tid'har kesus par'o
atah li mikulam

Al mishkavi sham baleilot
ka'avti et kulan
tz'rur hamor hafach li mar
kshedodi amar bashir
sus par'oh shekvar avar
et panav mazkir

Shir hashirim besha'ashu'im...

Kol dodi hineh zeh ba
medaleg s'vevah
kol dodi hineh zeh ba
ba be'ahavah.

Az bo n'linah bechramim
bli chov umishkanta
bo nohav k'zug yonim
kach bli de'agah

Shir hashirim besha'ashu'im.


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Ofra Haza

Ver todas as músicas de Ofra Haza