• Dōu chàbùduō chà bù dào nàlǐ, xǐng xǐng

  Acorde e veja, é tudo igual

  Black White (AB) - Z.TAO
 • Yang de ben xing I’ll put on you

  O instinto de uma ovelha, eu vou colocar em você

  SHEEP - LAY
 • Dāng hēi yè huàn xǐng qīng chén zhī hòu

  Quando a noite desperta a madrugada

  Catch Me When I Fall - Luhan