• Let me take you pass the satellites

  Me deixe te levar além dos satélites

  Love Me Like You Do - Ellie Goulding
 • Comin' through satellites while cruisin'

  Vindas por meio de satélites enquanto viajam

  Love - Lana Del Rey
 • And in the aching night, under satellites

  E na noite dolorida, sob satélites

  Show Me How To Live - Audioslave
 • All the satellites imbue

  Todos os satélites imbuem

  Coloratura - Coldplay
 • Down my arms, a thousand satellites

  Pelos meus braços, um milhão de satélites

  Touch - Sleeping At Last
 • Confusing stars for satellites

  Confundindo estrelas com satélites

  If Everyone Cared - Nickelback
 • Disregarding bombs and satellites

  Ignorando bombas e satélites

  Spaceman - The Killers
 • Circlin' me, they just like satellites (ooh)

  Estão me circulando, eles são como satélites (ooh)

  Ring - Selena Gomez
 • Do you indicate the satellites

  Você indica paras os satélites

  Tranz - Gorillaz
 • Satellites

  Satélites

  Satellites - Beyoncé
 • I'm in my own world, far from the satellites

  Estou no meu próprio mundo, longe dos satélites

  Nowadays - Lil Skies
 • Two satellites

  Dois satélites

  Indestructible - Robyn