Ganesha Puja

Chandra Lacombe

Original Tradução Original e tradução

Tradução automática via Google Translate

Ganesha Puja

Om Parvati pataye
Hara hara mahadeva
Gajananam bhutan

Ganani sevatan
Kapita jambo
Palaksha ro rakshaman

Uma sutan shoka
Vinasha karakam
Namami vigneshuwara
Pada pankajan

Om gan ganapataye namaha

Ganesha Puja

Om Parvati Taye
Hara hara hara Mahadeva
Gajananam buta

Sevatam Ganadi
Kapitha jambu
Palacharu bhakshanam

Umasota machado
Karakam suficiente
Namami vigneshuara
Pada pankajam

Ganapathaye gung Om Amah


Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Chandra Lacombe

Ver todas as músicas de Chandra Lacombe