Zakliatie

Arkona

Oĭ-da svyato-svyato zaklyanayu
Zaklyanayu Rode
Rode! Zaklyanayu tya
Da slovom yarym - okom zharym
Otche, na zemʹ obrashchayu
Da vo ptakhu sizuyu
Oĭ-da kak ptakhoĭ sizoyu
Da poletaĭ ty da po nizu

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja o

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja hejo

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja o

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja

Poletaĭ ty da po nizu
Da po nizu obleti
Da Materʹ - Zemlyu obleti
Da Svyato - Slovo vozglasi
Da glasom molvi Slovo
Slavu Slovo - Slavu zdesʹ na yavu
Da na yavu, na yavu
Da uzrim tropu rodovu!

Heja, haja reja heja
Haja, heja heja
Haja heja oh

Heja, haja reja heja
Haja, heja heja
Haja hejo

Heja, haja reja heja
Haja, heja heja
Haja heja oh

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja

Goĭ, na rassvete, goĭ!
Ognʹ voskresit·sya
To treba moya - ko nebu stremit·sya
Rosa-Zoryushka, daĭ vody napitʹsya
Rodu - Batyushke v nogi poklonitʹsya

Po trope shagaĭ ty, Rode Goĭ!
Ty po trope shagaĭ
Da dlani oĭ shirokie - de Da ko lyudu rasplastaĭ
Da ty ko lyudu opusti
Da silushkoĭ da slavnoĭ nagradi
Bude sila vo glavakh
Da rodovykh synakh!

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja oh

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja hejo

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja oh

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja

Goĭ, Velikiĭ!
Mnogolikiĭ!
Primi trebu, ognem v nebo!
Stanʹ pred nami!
Da vo Yavi!
Okom v Pravi, dlanʹyu v Navi!
Daĭ - de sily
Zdesʹ stoyashchim!
V tvoi ochi, da smotryashchim!
Goĭ Velikiĭ, Mnogolikiĭ!
Primi spravu, trizhdy slava!

Goĭ, Velikiĭ!
Mnogolikiĭ!
Primi trebu, ognem v nebo!
Goĭ Velikiĭ, Mnogolikiĭ
Primi spravu!
Otche, slava!

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja oh

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja hejo

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja oh

Heja, haja heja heja
Haja, heja heja
Haja heja

Enviada por ana. Legendado por Nina. Revisões por 2 pessoas.
Viu algum erro? Envie uma revisão.

Posts relacionados

Ver mais no Blog


Mais músicas de Arkona

Ver todas as músicas de Arkona